I Stockholm finns det många olika privata hyresvärdar som hyr ut efter olika system, t.ex bostadsköer. Det finns även icke-privata bostadsköer som delar ut bostäder från kommunen men även från privata hyresvärdar som listas där. Kötiderna varierar väldigt mycket beroende på vart i Stockholm man vill bo men i regel är det väldigt lång kötider, ända upp mot 20-25 år i de populäraste delarna. Vi har tänkt att länka olika hyresvärdar och köer där man kan få en bostad relativt fort och ge tips på hur man ska gå tillväga.

Bostadsförmedlingen i Stockholm är den största utdelaren av förstahandskontrakt i området och de delar ut cirka 10000 förstahandskontrakt varje år. Kötiderna är olika här mellan stadsdelarna men de kan gå upp mot 25 år men det vanligaste är runt 4-6 år. För att ställa sig i kön måste man fyllt 18 år och det kostar 225 kr/år. På grund av detta kan det vara svårt att vänta 4-6 år för att få en bostad efter man fyllt 18 år men denna kö är ändå väldigt bra att ställa sig i för att samla tid till senare bruk.

Länk: https://bostad.stockholm.se/

Akelius har väldigt många hyresrätter i Stockholmsområdet och i Södertälje som man kan hyra genom ett kösystem. Tidigare har man kunnat få förtur genom att spara pengar vid Akelius Spar AB men det har avvecklats på senare tid. Akelius är ändå en väldigt bra kö att ställa sig i då det är så pass många hyreslägenheter och det är gratis att stå i kön.

Länk: https://www.akelius.se/sv

HSB Stockholm har drygt 3000 stycken hyresrätter som hyrs ut till medlemmar. Man måste vara medlem i HSB för att få en bostad och det kan vara det svåraste i denna situation. Även om man är medlem kan det vara ganska svårt att få en bostad av HSB om man inte har någon förtur. För att få förtur kan man då bospara på HSB Bosparkonto och då får man förtur på HSB:s 25000 hyresrätter och deras bostadsrätter. Man får även ”ett bra sparande” som de uttrycker det själva. HSB är helt enkelt ett bra sätt att få en bostad snabbare om du väljer att spara pengar hos dem.

Länk: www.hsb.se/stockholm

Ikano Fastigheter och Stena Fastigheter är väldigt liknande i avseendet att de har många hyresrätter i Stockholmsområdet som de delar ut dels via Stockholms Bostadsförmedling och resten delas ut på deras hemsida. Det är smart att ställa sig i kö på Stockholms Bostadsförmedling men det är även värt att skapa en egen sida på deras hemsidor. Det är inte lika långa köer på dessa hemsidor och det är värt att ställa sig i kö.

Länk: http://www.stenafastigheter.se/kontakta-oss/Sidor/stockholm.aspx

Länk: https://www.ikanobostad.se/hyra-bostad/