Uppsala är en stad full av studerande ungdomar men det en lugn och väldigt trevlig stad. Staden har ett rikt kulturliv och mycket av det influeras och uppehålls av Uppsala universitet och deras studenter. Universitet i Uppsala är det äldsta i Norden och grundades 1477 och idag studerar ca 40.000 studenter där.

Uppsala akademiförvaltning har två olika köer, en vanlig bostadskö och en studentbostadskö. De förvaltar kapital som de har fått genom donationer av personer som vill stödja verksamheten vid Uppsala Universitet. För att registrera dig behöver du inte blivit antagen till någon utbildning, du måste dock vara 16 år för att ställa dig i kön men du kan inte skriva ett kontakt utan att bedriva heltidsstudier via Uppsala Universitet eller SLU.

Länk: http://www.uaf.uu.se/sv/stadsfastigheter/bostadskoe/

Den största förmedlaren av bostäder i Uppsala är den kommunala kön som Uppsala Bostadsförmedling står för. Bostadsförmedlingen förmedlar samtliga kommunala bostäder men även många bostäder från privata hyresvärdar som överlåter sina lägenheter till det kösystemet. Man kan ställa sig i deras kö från och med det att man har fyllt 16 år och det kostar 290 kronor per år att stå i kön.

Länk: https://bostad.uppsala.se/

HSB Uppsala har många hyresrätter som hyrs ut till medlemmar. Man måste vara medlem i HSB för att få en bostad och det kan vara det svåraste i denna situation. Även om man är medlem kan det vara ganska svårt att få en bostad av HSB om man inte har någon förtur. För att få förtur kan man då bospara på HSB Bosparkonto och då får man förtur på HSB:s 25000 hyresrätter och deras bostadsrätter. Man får även ”ett bra sparande” som de uttrycker det själva. HSB är helt enkelt ett bra sätt att få en bostad snabbare om du väljer att spara pengar hos dem.

Länk: www.hsb.se/stockholm