Enligt lagen blir man sambos när två stadigvarande personer bor tillsammans i ett parförhållande men ingen av parterna får vara gift eller leva i ett annat registrerat partnerskap. Vad som är viktigt att tänka på när man blir sambo med någon är bland annat att se till så att man har koll på sambolagen. Den innebär att bostaden som köpts och allt bohag som förvärvats för gemensamt bruk delas lika ifall parterna sedan väljer att flytta isär oavsett hur mycket var och en betalat. Men ingenting utanför huset ingår i en bodelning så ifall ni köper en sommarstuga, en bil eller liknande så se till att skriva att ni båda äger den.Vill man reglera bodelningen så kan man skriva ett samboavtal eller ett skuldebrev. Ifall man tar ett lån tillsammans med sin sambo så kan en parten bli tvungen att betala av hela amorteringen och räntan ifall den andra inte kan betala. Vill du ha hjälp med att skriva ett samboavtal eller ett skuldebrev kan du vända dig till en jurist. Blir det problem kring bodelningen så kan man ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten, hen fattar sedan beslut om vad som ska ingå, hur det värderas och hur de fördelas mellan sambona. Ett samboförhållande upphör ifall sambona gifter sig antingen med varandra eller med någon annan, ifall dom flyttar isär eller om någon av dom dör. 

 

Källa: http://www.juristbyran.com/Rad-och-Tips/att-tanka-pa/sambo/