Ifall du köper någonting och du inte har möjlighet att betala för den så kan fordringsägaren skicka ut en påminnelse och har då rätt att ta ut en påminnelseavgift samt ränta ifall du betalar pengarna senare än vad det var tänkt från början, men det är viktigt att du själv håller koll på dina räkningar eftersom att det inte är säkert att du får en påminnelse. Har du ännu inte betalat så kan fordringsägare välja att skicka vidare din faktura till ett inkassoföretag som då skickar ett kravbrev till dig. Går ditt ärende till inkasso så får du en extra avgift på 180 kronor och du har åtta dagar på dig att betala. Kan du fortfarande inte betala din skuld så måste du prata med din handläggare för att få hjälp med att lägga upp en betalningsplan. Skulle du däremot inte ha möjlighet att betala din skuld men inte hör av dig till en handläggare så kan inkasso skicka din faktura till kronofogden och då tillkommer ännu en avgift på 640 kronor. Kronofogden skickar ett betalningsföreläggande som du måste skriva under och skicka tillbaka, ifall du inte gör det så skickar dom en delgivningsman som besöker dig hemma eller på din arbetsplats.

Därefter har du tre olika alternativ att välja på, första alternativet är att du skriver under betalningsföreläggandet och du har då 10 dagar på dig att betala din skuld, andra alternativet ska du använda dig utav ifall att du tycker skulden är felaktig. Du får då 10 dagar på dig att klaga och sedan går ditt ärende vidare till domstol där det prövas vem som har rätt eller fel. Det sista alternativet innebär att du skriver under betalningsföreläggandet men du betalar inte vilket leder till att kronofogden utfärdar en dom som slår fast att det är din skuld och du får därmed en betalningsanmärkning. Där kan den person du är skyldig pengar be om en utmätning vilket innebär att du får betala yttligare 600 kronor.

Sist så kommer kronofogden att göra en utredning av din ekonomi vilket kan resultera i en utmätning av dina tillgångar och du får därmed ännu en betalningsanmärkning. Med en betalningsanmärkning kan du få svårare att skaffa lägenhet, ta lån, betala på faktura, skaffa mobilabonnemang och gäller i tre år. Ifall du inte kan betala borde du i första hand kontakta den person du är skyldig pengar för att se ifall ni tillsammans kan komma fram till en lösning. När du sätter dig i en skuld är det viktigt att du försöker betala av den så fort som möjligt eftersom att skulden oftast blir större desto längre du väntar.

Källor: Alektum Group @ Youtube – Vad händer om du inte betalar dina räkningar i tid?, Hur gör du om du får ett skuldbrev?, Har ditt ärende gått till kronofogden?, Vad innebär en betalningsanmärkning?