Lämna hemmet är en hemsida som vi arbetar med under skoltid, vi har en sammankoppling mellan samhällskunskap, privatjuridik och företagsekonomi för att skapa hemsidan, vilket gör att vi har mycket tid per vecka för att jobba. Vi väljer att i slutet av varje lektion skriva upp mål för nästa lektion som vi då delar upp under lektionen. Vi styr själva upp vår lektionstid och hur vi fördelar arbetet så vi har ett stort eget ansvar för att få det att funka. Men vi har alltid lärare tillgängliga och kan alltid ta kontakt med webbstjärnans support ifall vi behöver hjälp!

Vi har ett bra samarbete i gruppen som gör att vi får saker gjorda på lektionerna och alla hjälper till med de saker som behövs hjälpas till med. Vi har ingen som bestämmer mer än alla andra utan alla är med och bestämmer lika mycket och säger vad de tycker och alla förslag tar vi del av.