Kunskapskravet i samhällskunskap ”Eleven löser problem inom det privatekonomiska områden”  uppfyller vi på våran sida med tips för att flytta hemifrån. Eftersom att vi kommer ge tips på hur man klarar sig ekonomiskt när man flyttat hemifrån.

 

Eleven granskar, tolkar och förmedlar sina kunskaper inom det privatekonomiska området genom olika presentationsformer, varav en skriftlig dokumentation i form av en strukturerad manual med tydliga källhänvisningar. En  allsidig, strukturerad,  informativ webbsida. Väl anpassad till målgruppen äldre ungdomar.”  uppnår vi eftersom att vi skapar en hemsida där vi skriver mycket utifrån de kunskaper vi redan har. Vi kommer att skriva på hemsidan men även göra en film för att variera webbsidan. Sidan är anpassad till dom äldre som ska flytta hemifrån och därav anpassar vi oss.